Deney No: 1
Deney Adı: : Doğru Akım Motorları (Seri , Şönt :Kompund)
Deneyin Amacı: DA Motorlarının İşletme Karakteristiklerinin İncelenmesi

1 - ŞÖNT MOTOR

DENEYİN BAĞLANTI ŞEMASI:

1. Deney: Devir Karakteristiği Deneyi

Deneyden Alınan Değerler ve Hesaplamalar:


..................................